get-img

Kabinetim iOS üçün Android üçün

Yüklə Yüklə

Siz ərazisindəsiniz

arrow-back Nömrələr və əməliyyatlar

Nömrə hansı halda ləğv edilir?

Nömrə hansı halda ləğv edilir?

Fakturasız xətt sistemində abunəçilik dövrü bitdikdə nömrə ləğv edilir.

Fakturalı xətt sistemində isə nömrənin xətti borcdan birtərəfli bağlandıqda və ya abunəçinin istəyi əsasında ikitirəfli bağlandıqdan 6 ay ərzində xətt bərpa edilməyən halda nömrə sistemdən ləğv edilir.

Abunə Müqavilələrinin şərtlərinə əsasən “Azercell Telekom” MMC tərəfindən nömrə abunəçinin mülkiyyətinə deyil, istifadəsinə verilir. Abunəçinin istifadəsinə verilmiş nömrə, müqavilənin şərtlərinə əməl edilmədikdə həmin müqaviləyə xitam verilməklə abunəçinin istifadəsindən çıxarılır. Abunə Müqaviləsinin müddəalarına uyğun olaraq abunəçinin istifadəsinə verilmiş nömrə, müqavilə ləğv edildikdə başqa abunəçinin istifadəsinə verilə bilər. İstifadədən çıxarılmış nömrənin başqa abunəçinin istifadəsinə verilməsi “Azercell Telekom” MMC-nin səlahiyyətlərindədir, hadisələrin belə inkişafında ilkin abunəçiyə məlumat verilməsi nəzərdə tutulmur.