get-img

Kabinetim iOS üçün Android üçün

Yüklə Yüklə
arrow-back Sağlamlıq və Əməyin təhlükəsizliyi

ISO 45001: “Sağlamlıq və əməyin mühafizəsi”

ISO 45 001:2018 “SAĞLAMLIQ VƏ ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ”

Biz qurur duyuruq ki, bizim şirkətimizdə  OHSAS 18001  - ISO 45001  beynəlxalq standartına miqrasiya prosesi uğurla nəticələnmişdir, bununla yanaşı, şirkətimiz ISO 9001:2015 və ISO 14001:2015 standartlarına uyğunluq sertifikatlarına da malikdir.

Bu standart təşkilatları sağlamlıq və təhlükəsizlik sahəsində daha yüksək pilləyə qaldırmağı hədəfləyir. 

Fəaliyyətində ISO 45001 tətbiq edən təşkilatların faydalana biləcəkləri üstünlüklər aşağıdakılardır:

  • Sağlamlıq və Əməyin Mühafizəsinə dair risklər barədə məlumatlılığın artması
  • Sağlamlıq və Əməyin Mühafizəsi üzrə fəaliyyətin davamlı təkmilləşdirilməsi
  • Ən təhlükəsiz iş yerlərindən biri olma nüfuzunun qazanılması 
  • Müntəzəm olaraq uyğunluğun təmini məsələlərinə dair bacarığın inkişaf etdirilməsi 
  • İnsidentlərin ümumi xərclərinin azaldılması
  • Durğunluq və əməliyyatlarda yol verilən fasilələrə dair xərclərin azaldılması 
  • Sığorta haqlarının dəyərinin azaldılması
  • İşdən kənarlaşma və işçi axınının azaldılması
  • Öz sosial məsuliyyətlərindən narahat olan bir çox mövcud və potensial müştəriyə təsir göstərəcək beynəlxalq standarta uyğunluğa nail olmağın tanınması.