get-img

Kabinetim iOS üçün Android üçün

Yüklə Yüklə

Emosional zəka

Emosional zəka

Təlim haqqında:

Emosional zəka anlayışı şəxsin öz emosiyalarını qəbul etməsi və problemləri həll etmək üçün duyğularını effektiv şəkildə tənzimləməsini özündə əks elətdirir. Klassik IQ testlərinin şəxsiyyətin motivasiyası və davranış xarakteristikalarının öyrənilməsi üçün yetərsiz qaldığı XX əsrin əvvəllərindən etibarən emosional zəka anlayışına maraq artmağa başlamışdır.  Azercell Akademiyasının emosional zəka təlimində iştirak edərək öz duyğularna düzgün şəkildə nəzarət etməyi öyrənəcəksən.

Proqram:

  • Emosional zəka nədir?
  • Emosiya anlayışı və onun növləri
  • Emosional və sosial zəkanın “Bar-on” konsepsiyası
  • Emosional zəkanın Meyer-Salovey-Karuzo modeli
  • Emosional zəkanın Daniel Golman modeli
  • Daniel Goleman model of EI
  • İşgüzar tükənmişlik sindromu
  • Emosiyaların idarə edilməsi
  • Empatiya
Azercell Akademiyası haqqında

Azercell Akademiyası 2003-cü ildə təsis edildiyi vaxtdan etibarən böyük yol qət edib

Azercell Akademiyasının ilk proqramları yalnız “Azercell”in əməkdaşları üçün nəzərdə tutularaq işlənib hazırlanmışdır. Lakin onların böyük uğuru Azərbaycanın korporativ pərakəndə satış, sığorta, bank işi, dövlət xidmətləri və digər sektorlarında oxşar təlimlərə tələb yaratdı. Bu çağırışı hərtərəfli tədris planı və genişləndirilmiş imkanlarla cavablandırdıq.