get-img

Kabinetim iOS üçün Android üçün

Yüklə Yüklə

Siz ərazisindəsiniz

Kreativ düşüncə necə yaranır?

Nuranə Osmanova

Kargüzarlıq İşləri və Arxiv bölümünün inzibatçısı

Yalnız ətrafa baxmaqla kifayətlənmək olmaz, həm də informasiyanı əldə edərək analiz etmək və təcrübədən keçirmək lazımdır.

Sağlam həyat tərzi sürmək, əhval-ruhiyyəni daim yüksək tutmaq yaradıcı düşüncəni təmin edən əsas meyarlardandır.