get-img

Kabinetim iOS üçün Android üçün

Yüklə Yüklə

Siz ərazisindəsiniz

Kreativ düşüncə necə yaranır?

Murad Axundov

Premium Seqment üzrə Əlaqə Mərkəzi bölümünün aparıcı təmsilçisi

Mövcud çərçivələrdən kənara çıxaraq daha da yaradıcı düşünməyə çalışmalıyıq.

Məsələyə tamam başqa aspektdən yanaşmalı, yaranan problemə fərqli baxış bucağından baxmağı öyrənməliyik.

İnsan xəyal qurmaqdan qorxmamalı, hədəfinə doğru inamla addım atmalıdır.