Nömrənin bir addan başqa ada keçirilməsi

Qiymətlərə ƏDV daxildir