Balans məlumatı (2112/650)

Qiymətlərə ƏDV daxildir
Ödə və balansını artır