Balans məlumatı (2112/650)

Qiymətlərə ƏDV daxildir