Reklam xarakterli SMS-lər

Qiymətlərə ƏDV daxildir