Xəbərlər

  • Ləğv edilmiş nömrələrin bərpası

    İstənilən SimSim nömrəni 25 AZN danışıq kartı ilə berpa edə bilərsiniz